Jesteś tutaj: ZARZĄDZANIE BHP NADZÓR BHP – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NA BUDOWIE / INWESTYCJI

NADZÓR BHP – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NA BUDOWIE / INWESTYCJI

Specjalizujemy się w nadzorze BHP podczas inwestycji, remontów, budowy. „Opiekę” nad budową / projektem Inwestycyjnym obejmuje dwa etapy:  etap przygotowania oraz etap utrzymania stanu BHP.

I Etap - PRZYGOTOWANIE

 • Wywiad z klientem / oczekiwania/ procedury/ wymagania klienta
 • Identyfikacja i analiza zagrożeń na budowie
 • Przygotowanie pakietu wymagań dla podwykonawców
 • Przygotowanie szkoleń dla uczestników budowy
 • Dystrybucja wymagań do podwykonawców

II Etap - NADZÓR

 • Bezkolizyjne wprowadzanie podwykonawców na teren budowy / zakładu
 • Szkolenia wstępne na teren budowy/zakładu
 • Zbieranie i archiwizacja dokumentów dziennych od podwykonawców
 • Stały nadzór BHP nad podwykonawcami
 • Raportowanie i monitorowanie stanu bezpieczeństwa na obiekcie
 • Propagowanie pożądanych zachowań
 • Uczestnictwo w spotkaniach Inwestorskich/budowlanych

OFERUJEMY:

 • nadzór KOORDYNATORA BHP na budowie / Inwestycji
 • opracowanie wymagań dla podwykonawców
 • monitoring i raportowanie stanu bezpieczeństwa na budowie/Inwestycji
 • współpracę i wsparcie Inwestora / Kierownika Budowy
 • obsługę firm podwykonawczych
 • opracowanie dokumentacji: Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót, Analiza Ryzyka, Ocena Ryzyka Zawodowego, Instrukcje stanowiskowe, wymagane prawem procedury
 • kontrolę nad spełnieniem wymagań przez podwykonawców
 • stały nadzór BHP na budowie / Inwestycji

Zawsze do Państwa dyspozycji

W przypadku zainteresowania naszymi usługami prosimy o kontakt:

+48 663 306 621
+48 695 306 022

office@cp-consulting.pl

CP CONSULTING
ZAOPUSTA 48C
40-748 KATOWICE
NIP 7742679835